fbpx
Đặt hàng Hemorrel 1
Sản phẩm Giá bán
Hemorrel dạng bôi (chữa trĩ ngoại) 650,000 VNĐ
Hemorrel dạng uống (chữa trĩ nội) 450,000 VNĐ
Mua cả 2 (chữa trĩ hỗn hợp) 1,100,000 VNĐ
Vận chuyển Miễn phí
Đặt hàng Hemorrel 2
Chọn sản phẩm:

Số lượng

Tổng tiền: 0 VNĐ

*Đây là giá cuối cùng của sản phẩm. Không tính thêm các chi phí khác.

*Các dữ liệu cá nhân của khách hàng trên trang web của chúng tôi được giữ hoàn toàn bí mật và chỉ được sử dụng để thực hiện các hành động nêu trên và cho các mục đích thông tin. Việc bạn gửi các dữ liệu cá nhân của mình đồng nghĩa với việc bạn đã trên 18 tuổi và bạn đồng ý cho công ty chúng tôi sử dụng dữ liệu đó. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ không được chuyển cho bên thứ ba, trừ khi được cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu.

-SẢN PHẨM ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP LƯU HÀNH-